Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου 2012

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ

     Έβλεπα σήμερα το πρωί τη Διαμαντοπούλου στη ΝΕΤ να προτρέπει τον κόσμο να βρεί τις δικές του λύσεις στην κρίση, να στραφεί στον ιδιωτικό τομέα για αξιοποίηση των πρωτοβουλιών του και να μη τα περιμένει όλα από το δημόσιο.
    Συμφωνώ με όσα είπε, αλλά διαφωνώ με όσα δεν είπε… Ποιά είναι αυτά; Ας δούμε τις παρακάτω προτάσεις, αφού έχουμε και την επίσημη προτροπή από την μετατρεπόμενη σε «ελέω θεού ‘‘αυθεντία’’» πολιτική ελίτ της χώρας.

  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1.       Αλλαγή συστήματος σε προεδρική δημοκρατία. Προεδρική και κοινοβουλευτική θητεία 5 ετών. Απλή αναλογική στις εκλογές.
2.      Αλλαγή συντάγματος μέσω δημοψηφισμάτων και εκλογής σώματος πολιτών από όλους τους κοινωνικούς χώρους για την κατάρτισή του. Έπειτα μετασχηματισμό του σε είδος Γερουσίας 20 ατόμων (μαζί με τον πρόεδρο της δημοκρατίας) με θητεία 5 ετών, που θα ελέγχει τη νομιμότητα και των προς το κοινό καλό πράξεων της κυβέρνησης ή της βουλής. Παραπομπή σε δίκη όσων βουλευτών και υπουργών κριθούν άξιοι παραπομπής από το μισό συν ένα ξεχωριστά για τα σώματα Γερουσίας, Βουλής , Κυβέρνησης.
3.      Βουλή 100 βουλευτών με 45 βουλευτές επικρατείας και 55 προερχόμενους από μονοεδρικές περιφέρειες για όλους τους νομούς της χώρας, εκτός Αττικής που θα εκλέγει 3 βουλευτές και Θεσσαλονίκης που θα εκλέγει 2. Έλεγχος πεπραγμένων Κυβέρνησης και Γερουσίας. Παραπομπή γερουσιαστών σε δίκη έπειτα από πρόταση 30 βουλευτών επικρατείας και 30 μονοεδρικών περιφερειών εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης.
4.      Κυβέρνηση με πρωθυπουργό και 8 υπουργεία, χωρίς υφυπουργούς, αλλά με Διευθύνσεις -όπου χρειάζεται-λόγω φόρτου αρμοδιοτήτων: 1. Εσωτερικών και Δικαιοσύνης (ηλ. διακυβέρνηση, εσωτ. μεταρρυθμίσεις κλπ), 2. Εξωτερικών, 3. Οικονομίας, 4. Στρατιωτικών και Δημόσιας τάξης (Εντός και τα σώματα ασφαλείας), 5. Καινοτομίας και Ανάπτυξης (εμπορικής, βιομηχανικής, αγροτικής, ναυτιλιακής), 6. Υγείας, 7. Παιδείας -Πολιτισμού -Αθλητισμού, 8. Εργασίας. Εφ’ όσον τα μέλη της Κυβέρνησης προέρχονται από τη Γερουσία ή τη Βουλή, θα αντικαθίστανται στα πόστα τους από τους επιλαχόντες.
5.      200 δήμοι με μητροπολιτικούς δήμους Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Δήμαρχοι και αντιδήμαρχοι εκλεγμένοι από το 50% συν ένα των δημοτών με θητεία 5 ετών. Επιμόρφωση όλων των εκλεγέντων αιρετών σε θέματα ΟΤΑ και καθαίρεση τους σε περίπτωση μη επιτυχίας στις εξετάσεις με το πέρας της επιμόρφωσης που θα διεξάγονται με σύστημα τύπου πανελλαδικών στην έδρα της ΚΕΔΕ. Αναπλήρωση από τον δεύτερο σε σταυρούς κλπ.  Θέσεις αντιδημάρχων μόνο σε δήμους άνω των 20.000. Για δήμους έως 60.000 ένας αντιδήμαρχος. Από 60.001 και ανά 60.000 ένας αντιδήμαρχος επιπλέον. Ανώτατο όριο 4 αντιδήμαρχοι. Οι υπόλοιπες θέσεις αμισθί. Υποχρεωτική διαμονή δημάρχου στην έδρα του δήμου και αντιδημάρχου στη δεύτερη πόλη σε πληθυσμό και ούτω καθ’ εξής. Επικοινωνία μέσω τηλεδιασκέψεων και εφ’ όσον απαιτείται με μετακίνηση σε τόπους συνεδρίων και συνδιασκέψεων. 
6.      5 περιφέρειες με μόνο περιφερειάρχη (χωρίς αντιπεριφερειάρχες) σε στενή συνεργασία με τοπικούς βουλευτές και δημάρχους. 1. Αιγαίου - Κρήτης με έδρα το Καστελόριζο, 2. Μακεδονίας - Θράκης με έδρα την Ορεστιάδα, Πελοποννήσου με έδρα το Άργος, 3. Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων νήσων με έδρα τους Οθωνούς Κέρκυρας, 4. Ανατολικής Ελλάδας και Σποράδων με έδρα την Αλόννησο, 5. Αττικής με έδρα το Λαύριο. Υποχρεωτική διαμονή στην έδρα και αντίστοιχα επικοινωνία με τον ίδιο τρόπο που ισχύει για  τους δήμους.
7.     Οι αιρετοί άρχοντες (από τον πρόεδρο της δημοκρατίας έως τους αντιδημάρχους) δεν θα ξεπερνούν ποτέ τους 400 συνολικά. Θα εκλέγονται έως και δύο θητείες. Με εθνικά ή τοπικά δημοψηφίσματα μπορεί να τροποποιείται αυτός ο περιορισμός για κάποιον αιρετό εφ’ όσον συγκεντρώνει το 65% των ψήφων. Θα υπάρχει ασυμβίβαστο με κάθε άλλη επαγγελματική ενασχόληση κατά τη διάρκεια της θητείας τους, δεν θα τους καταβάλλεται άλλος μισθός πέραν του αιρετού. Θα έχουν πλήρη φοροαπαλλαγή κατά τη διάρκεια της θητείας τους και αναγνώριση συντάξιμων ετών ίσων με τη θητεία τους. Με το πέρας της θητείας τους επιστρέφουν υποχρεωτικά για 2 έτη στην προηγούμενη εργασία τους, εφ’ όσον δεν εκκρεμούν διώξεις για αδικήματα προερχόμενα από τη διοίκησή τους. Εφ’ όσον καταδικαστούν δημεύεται μέρος της περιουσίας τους ισάξιο με τη ζημία που προκλήθηκε από την απόφασή τους και σε περιπτώσεις που αυτή δεν καλύπτεται θα παρέχουν κοινωνική εργασία έως και ισοβίως μέχρι την ανταπόδοση της ζημίας. Σε περιπτώσεις υπεξαίρεσης ή δωροδοκίας διπλάσιες ποινές. 
 8.     Ο πρόεδρος της δημοκρατίας και τα μέλη Γερουσίας, Κοινοβουλίου και Κυβέρνησης θα διαμένουν υποχρεωτικά στη διάρκεια της θητείας τους στις ειδικά διαμορφωμένες εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού Χωριού. Η διαμονή τους θα είναι δωρεάν με μόνη υποχρέωση την παράδοσή τους στην ίδια κατάσταση. Θα δύνανται να έχουν και τις οικογένειές τους μαζί εφ’ όσον το επιθυμούν. Θα μισθοδοτούνται με 8000 ευρώ μηνιαίως για την κάλυψη όλων των αναγκών τους υπηρεσιακών και μη, χωρίς κάποια άλλη παροχή. Τα νυν κυβερνητικά μέγαρα αποκτούν μουσειακό χαρακτήρα με είσοδο για το κοινό 1 ευρώ. Θα ανοίγουν μόνο για υποδοχή και φιλοξενία ξένων αντιπροσωπειών σε επίσημες επισκέψεις. Τότε μόνο θα δίδονται προς χρήση τα υπουργικά οχήματα στον αριθμό που χρειάζεται κάθε φορά. Η βουλή θα λειτουργεί όπως σήμερα και ως μουσείο. Τα υπουργεία και οι δημόσιες υπηρεσίες θα στεγάζονται υποχρεωτικά σε κρατικά κτίρια.
9.      Οι αιρετοί της τοπικής αυτοδιοίκησης θα μισθοδοτούνται ως εξής: Περιφερειάρχες 7500 ευρώ, δήμαρχοι 7000 ευρώ , αντιδήμαρχοι  6000 ευρώ, χωρίς κάποια άλλη παροχή.
10.    Επιτελικό κράτος, δημόσιοι υπάλληλοι υψηλών προσόντων (έως τουλάχιστον Τ.Ε., με πολύ καλή γνώση αγγλικών και η/υ)  και ευγενείας σε διαρκή επιμόρφωση και αξιολόγηση από ανεξάρτητη αρχή και τους πολίτες με πλήρη εργασιακά δικαιώματα και μισθούς:
5000 ευρώ(το μήνα επί δώδεκα μήνες, δηλ.καταργούνται δώρα κλπ) για διευθυντές (καταργούνται όλες οι ανώτερες μορφές διεύθυνσης), 4500 ευρώ για τμηματάρχες, 4000 ευρώ για αποφοίτους Εθνικών Σχολών Διοίκησης και κατόχους σχετικών με το αντικείμενο διδακτορικών, 3800 ευρώ για κατόχους μεταπτυχιακών, 3500 ευρώ για πτυχιούχους ΑΕΙ, 3200 ευρώ για πτυχιούχους ΤΕΙ. Καμία αλλη υπηρεσιακή παροχή, επίδομα ή όχημα παρα μόνο στο χώρο εργασίας,όπου η χρήση των αναλώσιμων και υπόλοιπου εξοπλισμού θα είναι δωρεάν, αλλά θα ελέγχεται για σπατάλες ή άσκοπη χρήση. Απόλυση όσων αποδεδειγμένα δεν καταφέρνουν να εκπληρώσουν τους στόχους που τους έχουν δοθεί για 3 συνεχόμενα τετράμηνα ή για συνεχόμενη κάκιστη συμπεριφορά σε κοινό ή συναδέλφους. Απόλυση και δήμευση αντίστοιχης περιουσίας σε περίπτωση υπεξαίρεσης ή κακοδιοίκησης και δήμευση διπλάσιας περιουσίας σε περίπτωση χρηματισμού. Παροχή κοινωνικής εργασίας εφ’ όσον δεν καλύπτεται το ποσό έως την κάλυψή του.
                                           
          ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
1.       Προσέλκυση επενδύσεων με παροχή κινήτρων.
2.      Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας μέσω ΕΣΠΑ.
3.      Δημιουργία υποδομών μέσω ΕΣΠΑ.
4.      Ενιαίο ΦΠΑ 15% σε όλα τα είδη και όλη την επικράτεια.
5.      Πόθεν έσχες και τεκμήρια σε όλους και για όλα. Δήμευση αντίστοιχου μέρους περιουσίας φοροφυγάδων και ολόκληρης με παροχή κοινωνικής εργασίας εφ ' όσον επαναλάβουν το αδίκημα.
6.      Υποχρεωτική χρήση φοροκάρτας και μεγάλα πρόστιμα για μη χρήση της.
7.      Χρήση χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας για συναλλαγές άνω των 1000 ευρώ.
8.      Κατάργηση κάθε είδους φοροαπαλλαγών και φοροελαφρύνσεων  με αντίστοιχη συνταγματική κατοχύρωση, καθώς και κατοχύρωση μέσω συντάγματος κατώτατου ημερομισθίου 70 ευρώ / 2100 ευρώ μηνιαίως.
9.      Φορολόγηση 10% για το κατώτατο εισόδημα. Για κάθε 1000 ευρώ άνω του κατώτατου ετήσιου εισοδήματος επιβολή συν 1% στο φόρο. Ανώτατο όριο 50% φόρος.
10.    Φορολόγηση ακινήτων μόνον εφόσον αποδίδουν εισόδημα στον ιδιοκτήτη τους.
11.    Φορολόγηση καταθέσεων, μετοχών και λοιπών τραπεζικών προϊόντων κλιμακωτά από 5% για καταθέσεις από 1000 ευρώ έως 5000, 10% για καταθέσεις από 5000-25000, 12% για καταθέσεις από 25000-50000 15% για καταθέσεις 50000-150000, 20% για καταθέσεις 150000-1000000, 25% για 1000000 και άνω.
12.     Για τους ελεγκτικούς μηχανισμούς: Απόλυση και δήμευση αντίστοιχης περιουσίας σε περίπτωση υπεξαίρεσης ή κακοδιοίκησης και δήμευση διπλάσιας περιουσίας σε περίπτωση χρηματισμού. Παροχή κοινωνικής εργασίας εφ’ όσον δεν καλύπτεται το ποσό έως την κάλυψή του.
                                                         
                                                              ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ                                                                                

      Πραγματική ισονομία, με ταχύτερη απόδοση δικαιοσύνης, καμία μείωση ποινών, εφ' όσον δεν συντρέχουν λόγοι αθωότητας και μετατροπή ποινών μετά την έκτιση του 1/3του χρόνου τους σε κοινωνική εργασία, εκτός από ειδεχθή εγκλήματα οπότε και ο κατάδικος θα υποχρεούται να γίνεται πειραματόζωο σε επιστημονικές μελέτες και στο υπόλοιπο της ημέρας θα εκτελεί κοινωνική εργασία εντός φυλακών.
                                                                             
  ΕΡΓΑΣΙΑ
1.       Πλήρης διαφύλαξη εργασιακών δικαιωμάτων με αυστηρές ποινές για τους παραβάτες εργοδότες και κατώτατο μισθό 2100 ευρώ μηνιαίως, χωρίς άλλες παροχές στον ανειδίκευτο εργάτη, 2500 ευρώ στον απόφοιτο Υ.Ε., 2800 ευρώ για τον Δ.Ε. Για ανώτερες κατηγορίες προσόντων αντίστοιχες αμοιβές με του δημοσίου.
2.      Κατάργηση συντάξεων.
3.      Ασφαλιστικές εισφορές με επιλογή του υπαλλήλου σε ιδιωτική ή δημόσια ασφάλιση.
4.      Απολύσεις μόνο έπειτα από εμπεριστατωμένη δικαιολόγηση.
5.      Πρόνοια δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για άτομα κάτω του ορίου της φτώχειας (συσσίτια, στέγαση, επιμόρφωση, νοσηλεία, φάρμακα, βοήθεια στην εύρεση εργασίας).

  ΥΓΕΙΑ
1.      Νοσοκομεία πλήρως εξοπλισμένα με όλες τις ειδικότητες στην έδρα κάθε δήμου.
2.      Μικρά πολύ-ιατρεία ανά 3000 κατοίκους.
3.      Κάλυψη κόστους νοσηλίων από ασφαλιστικά ταμεία
4.      Διοίκηση νοσηλευτικών μονάδων από ειδικό μάνατζερ - διευθυντή που θα δίνει λόγο για όλα τα έσοδα και έξοδα της μονάδας, με αντίστοιχο μισθό με του τμηματάρχη. Δήμευση αντίστοιχης περιουσίας σε περίπτωση κακοδιαχείρισης ή υπεξαίρεσης και δήμευση διπλάσιας περιουσίας σε περίπτωση χρηματισμού. Παροχή κοινωνικής εργασίας εφ’ όσον δεν καλύπτεται το ποσό έως την κάλυψή του. Οι ίδιες ποινές και για επίορκους γιατρούς.

             ΠΑΙΔΕΙΑ
1.       Δημόσια, δωρεάν παιδεία για όλους και όλες τις ηλικίες, χωρίς παραπαιδεία και αναγκαστικές εξωσχολικές δραστηριότητες λόγω αδυναμίας των σημερινών σχολείων (ξένες γλώσσες κλπ) με καταρτισμένους δασκάλους που θα πληρούν τις προϋποθέσεις  των εναπομείναντων δημοσίων υπαλλήλων με αντίστοιχη μισθοδοσία, πλήρως εξοπλισμένα, σύγχρονα και ασφαλή σχολεία όλων των βαθμίδων με πλήρη προσβασιμότητα από όλους τους μαθητές.
2.      Σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών με δίκαιες βαθμολογίες και διαβαθμισμένα θέματα εξετάσεων. Λύκειο με διαβαθμισμένες τάξεις προχωρημένων και μη. Σκοπός να προετοιμαστούν καλύτερα οι μαθητές για την εισαγωγή στα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή και την καλύτερη βαθμολογία στο απολυτήριο.
3.      Αυστηρά κριτήρια για εισαγωγή σε πανεπιστήμια και ΤΕΙ.
4.      Εκσυγχρονισμός τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ενίσχυση έρευνας.

     Γενικότερα, με την αποδόμηση παλαιών κακών νοοτροπιών και υιοθέτηση νέων και υγειών (βλ. πρώτες αναρτήσεις Οκτωβρίου - Νοεμβρίου) θα καταφέρουμε να κάνουμε τα όνειρά μας πραγματικότητα, όσοι ονειρευόμαστε ακόμη...Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

σχόλια